GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Aký účel majú odborné komisie a expertné skupiny NANOOU?

Dôležité informácie o našej činnosti

Odborné komisie a expertné skupiny sú zriadené za účelom naplnenia cieľov združenia v súlade s jeho činnosťou. Členom odbornej komisie alebo expertnej skupiny môže byť v súlade s odborným zameraním a špecializáciou člen združenia, ale aj odborník, ktorý nie je členom združenia. Činnosť odbornej komisie alebo expertnej skupiny koordinuje a riadi jeden z jej členov určený ostatnými členmi. Určený koordinátor musí byť zároveň členom združenia a za činnosť odbornej komisie alebo expertnej skupiny zodpovedá predsedníctvu združenia. Viac sa o odborných komisiách a expertných skupinách dočítate v sekcii „ODBORNÉ KOMISIE A EXPERTNÉ SKUPINY“.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok