GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Kódex správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Kódex správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dňa 27. septembra 2018 sa NANOOU zúčastnila panelovej diskusie na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sa v súvislosti s prijatým všeobecným nariadením o ochrane údajov, známym tiež pod skratkou ,,GDPR" riešili aplikačné problémy u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Panelovej diskusie sa okrem NANOOU zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Diskusia odkryla oblasti, pri ktorých GDPR, ako aj zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemysleli na reálny stav, resp. prax u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – napr. poskytovanie informácií rodinným príslušníkom pacienta, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, vykonávanie lekárskych vizít a pod.

Vášnivá debata vyústila ku konsenzu, že pre zabezpečenie ochrany osobných údajov zástupcami jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v praxi, je nevyhnutné iniciovať legislatívne zmeny v oblasti zdravotníctva. Tieto zmeny by tak v konečnom dôsledku chránili zdravotnícky personál pred neoprávneným konaním, ktoré v najhoršom prípade môže napĺňať znaky trestného činu.

Jedným z výstupov tejto diskusie bola aj myšlienka združiť všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, spoločne vypracovať jednotný kódex správania, ktorý by bol v súlade s GDPR a spoločnými silami apelovať na zákonodarcu, aby vykonal potrebné legislatívne zmeny.

Na základe týchto výstupov a s podporou viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti NANOOU zriadila expertnú skupinu zloženú z odborníkov pôsobiacich na úseku zdravotníctva, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov a ktorej primárnou úlohou je vypracovanie jednotného kódexu správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s GDPR.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok