GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Výhody členstva v NANOOU

Byť členom Národnej asociácie na ochranu osobných údajov má viacero výhod:

  • reprezentácia a presadzovanie záujmov členov na národnej a medzinárodnej úrovni;
  • právne a praktické rady pre členov NANOOU;
  • výmena skúseností medzi členmi aj v zahraničnom kontexte;
  • dlhodobé profesionálne zázemie najväčšej profesijnej asociácie v oblasti ochrany osobných údajov;
  • spoločná participácia na tvorbe legislatívy;
  • organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov;
  • pravidelná informovanosť o dianí v oblasti ochrany osobných údajov;
  • prístup k dokumentom a materiálom z konferencií a podujatí;
  • Garančný fond pre členov NANOOU.

V záujme ochraňovania hospodárskych a ďalších záujmov svojich členov, rozhodla Národná asociácia na ochranu osobných údajov (NANOOU) o vytvorení Garančného fondu NANOOU. Štatút Garančného fondu schválilo predsedníctvo NANNOU 11. októbra 2018. Účelom Garančného fondu NANOOU je ochrana členov NANOOU v prípadných občianskoprávnych sporoch z oblasti ochrany osobných údajov s dotknutými osobami. Prijatím Štatútu Garančného fondu deklaruje NANOOU svoj úprimný záujem o zvýšenie komfortu bezpečia svojich členov pri vzájomnej spolupráci a implementácii procesov súvisiacich s GDPR. Garančný fond NANOOU má takisto prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore. Garančný fond NANOOU poskytuje členom NANOOU finančnú garanciu podľa podmienok uvedených v Štatúte Garančného fondu. 

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok